NORDEN HAIR är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.

NORDEN HAIR varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag.

Oavsett när du blir kontaktad via e-mail eller SMS, får du information om hur du kan undvika fortsatt uppdatering.

Uppgifter kan aldrig bli 100 procent garanterade på internet och med anledning av detta kan Miss Hosting inte påtaga sig ansvar för sekretessbrott när Internet används.
Alla ändringar av denna sekretesspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.

https://www.nordenhair.com/

Sveavägen 17

111 57 Stockholm

info@nordenhair.com